95. KODS

Saskaņā ar Direktīvu 2003/59/EK, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītajus no neprofesionāliem, D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic komercpārvadājumus, piecu gadu periodā jāveic regulārā apmācība.
Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95). Uzradot sertifikātu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, tiks izdota vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) ar derīguma termiņu 5 gadi.
Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālus pārvadājumus.
Pakalpojums
Cena, EUR

Piecas teorētiskās nodarbības

90.00 Euro
Made on
Tilda