Autoskolas jaunumi

Valentīndienas konkurss

Laimē bezmaksas teoriju!!!

Valentīndienas konkurss

Konkursa noteikumi
1.Vispārējie noteikumi
 1. Konkursa organizators ir Autoskola Kristīne.
 2. Konkursa norises laiks līdz 2024. gada 14. februārim plkst. 17:00.
 3. Konkursā var piedalīties jebkurš, kurš atbilsts Ceļu satiksmes likuma 22. panta prasībām, reģistrējoties autoskolā uz B kategorijas apmācībām līdz šo noteikumu 1.2. punktā noteiktajam termiņam.
 4. No visiem konkursa dalībniekiem, kas piedalās konkursā, tiek izlozēts 1 uzvarētājs.
 5. Dalībnieks konkursā var piedalīties tikai vienu reizi.
 6. Izpildot konkursa nosacījumus, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem konkursa noteikumiem..
2.Konkursa balva
 1. B kategorijas teorētiskā apmācība 60,00 EUR vērtībā
3.Konkursa norises un balvu izlozes kārtība
 1. Katram konkursa dalībniekam, kas reģistrējies uz B kategorijas apmācībām un parakstījis Līgumu ar autoskolu, tiek piešķirts Līguma Nr., kas piedalās izlozē.
 2. Izloze notiks mācību grupas uzsākšanas dienā pirms 1. nodarbības.
 3. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts pēc nejaušības principa, izmantojot lozes vilkšanu.
 4. Informācija par konkursa uzvarētāju pēc izlozes veikšanas tiek paziņota nekavējoties.
 5. Izlozes atbilstību godīgas spēles principiem uzraudzīs konkursa organizatori un klātesošie konkursa dalībnieki.
4.Balvu saņemšana
 1. Pēc uzvarētāja noteikšanas 3. punktā noteiktajā kārtībā, uzvarētājam tiek piešķirta bezmaksas apmācība autoskolā
 2. Gadījumā, ja konkursa norises laikā pēc attiecīgā uzvarētāja noteikšanas, uzvarētājs nepiedalās nodarbībā, vai arī, ja uzvarētājs atteiksies no balvas saņemšanas, konkursa norises rīkotājs ir tiesīgs vilkt lozi atkārtoti.
 3. Gadījumā, ja konkursa uzvarētājs pārtrauc apmācības autoskolā, balva netiek atgriezta.
5.Citi noteikumi
 1. Konkursa organizatoram ir tiesības grozīt vai mainīt šos noteikumus, publiskojot grozījumus vai izmaiņas šeit: www.autokris.lv
 2. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
Made on
Tilda